www.panoramaresort.eu

Rezervácia ubytovania

Objednávka kapacity je vykonaná na základe písomnej resp. elektronickej objednávky. Požadujeme zaplatenie zálohovej faktúry 50% z celkového objemu objednaných služieb do 24 hodín od záväznej rezervácie. Celá faktúrovaná suma musí byť zaplatená najneskôr 14 dní pred nástupom klientov na pobyt, pokiaľ tieto podmienky nebudú dohodnuté a písomne určené v objednávke inak. Objednávka služieb bude záväzne potvrdená po uhradení zálohovej faktúry.

ochrana osobných údajov

Pre nezáväznú rezerváciu vyplňte a odošlite prosím priložený elektronický formulár